MOMMA File

? Cách mở file .MOMMA? Những phần mềm mở file .MOMMA và sửa file lỗi. Convert N/A MOMMA file sang định dạng khác.

.MOMMA File Extension

   
File name MOMMA File
File Type Offspring Fling Replay File
Nhà phát triển KPULV
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .MOMMA là file gì?

MOMMA là Game Files - Offspring Fling Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KPULV.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Offspring Fling, một di chuyển bên trò chơi 2D, nơi người chơi nhặt và ném con; tiết kiệm một replay của một mức độ chơi; có thể được chia sẻ với người khác thông qua các trang web Offspring Fling.

What is a MOMMA file?

Game file created by Offspring Fling, a 2D side scrolling game where players pick up and throw offspring; saves a replay of a level played; can be shared with others via the Offspring Fling website.

Cách mở .MOMMA file

Để mở file .MOMMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOMMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOMMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOMMA do người dùng đóng góp.

  • KPULV Offspring Fling

Chuyển đổi file .MOMMA

File .MOMMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *