MP1 File

? Cách mở file .MP1? Những phần mềm mở file .MP1 và sửa file lỗi. Convert N/A MP1 file sang định dạng khác.

.MP1 File Extension

   
File name MP1 File
File Type MPEG-1 Layer 1 Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (33 Bình chọn)

File .MP1 là file gì?

MP1 là Audio Files - MPEG-1 Layer 1 Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Âm thanh tập tin định dạng sử dụng MPEG Layer 1 nén; thường được sử dụng một tốc độ dữ liệu của 384 kbps, nhưng hỗ trợ bitrate giữa 32 và 448 kbps; cũng hỗ trợ tốc độ lấy mẫu của 32, 44,1 và 48 kHz.

What is a MP1 file?

Audio file formatted using MPEG Layer 1 compression; commonly uses a data rate of 384 kbps, but supports bitrates between 32 and 448 kbps; also supports sampling rates of 32, 44.1, and 48 kHz.

Cách mở .MP1 file

Để mở file .MP1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP1 do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • Apple iTunes
  • Nullsoft Winamp
  • Mplayer
  • Mplayer

Chuyển đổi file .MP1

File .MP1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert mp1 to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *