MP2M File

? Cách mở file .MP2M? Những phần mềm mở file .MP2M và sửa file lỗi. Convert N/A MP2M file sang định dạng khác.

.MP2M File Extension

   
File name MP2M File
File Type Max Payne 2 Mod File
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .MP2M là file gì?

MP2M là Game Files - Max Payne 2 Mod File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockstar Games.

Trò chơi tập tin sửa đổi cho Max Payne 2, một người thứ ba game bắn súng; sử dụng để tạo mức độ tùy chỉnh hoặc sửa đổi mức hiện có; có thể được trích xuất và nhập khẩu vào Max Payne trò chơi 2 video sử dụng RASMaker 2.

What is a MP2M file?

Game modification file for Max Payne 2, a third-person shooter; used for creating custom levels or modifying existing levels; can be extracted and imported into the Max Payne 2 video game using RASMaker 2.

Cách mở .MP2M file

Để mở file .MP2M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP2M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP2M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP2M do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MP2M

File .MP2M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *