MP2S File

? Cách mở file .MP2S? Những phần mềm mở file .MP2S và sửa file lỗi. Convert N/A MP2S file sang định dạng khác.

.MP2S File Extension

   
File name MP2S File
File Type Max Payne 2 Saved Game
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .MP2S là file gì?

MP2S là Game Files - Max Payne 2 Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockstar Games.

Trò chơi được lưu trong Max Payne 2, một phim shooter người thứ nhất; lưu tiến bộ của học trò mà người chơi có thể tiếp tục trò chơi từ quan điểm trong đó trò chơi đã được cứu; thường có tên là "savegame000.mp2s", "savegame001.mp2s", "savegame002.mp2s," vv

What is a MP2S file?

Game saved in Max Payne 2, a first-person cinematic shooter; saves game progress so that the player can resume gameplay from the point in which the game was saved; typically named "savegame000.mp2s," "savegame001.mp2s," "savegame002.mp2s," etc.

Cách mở .MP2S file

Để mở file .MP2S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP2S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP2S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP2S do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MP2S

File .MP2S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *