MP4.INFOVID File

? Cách mở file .MP4.INFOVID? Những phần mềm mở file .MP4.INFOVID và sửa file lỗi. Convert N/A MP4.INFOVID file sang định dạng khác.

.MP4.INFOVID File Extension

   
File name MP4.INFOVID File
File Type Parrot AR Drone and Gyro Flyer Video
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (69 Bình chọn)

File .MP4.INFOVID là file gì?

MP4.INFOVID là Video Files - Parrot AR Drone and Gyro Flyer Video, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng video chuyển tiếp tạo ra bởi mô hình khác nhau của Parrot AR Drone và Gyro Flyer, một đài phát thanh kiểm soát bay trực thăng quadcopter xây dựng bởi công ty Pháp Parrot; file mp4.infovid được tạo ra vì Parrot iOS ghi hồ sơ ứng dụng một định dạng, sau đó chuyển đổi nó .MP4 ngay sau khi quá trình ghi được dừng lại.

What is a MP4.INFOVID file?

Transitional video format created by various models of the Parrot AR Drone and Gyro Flyer, a radio controlled flying quadcopter helicopter built by the French company Parrot; mp4.infovid files are created because the Parrot iOS recording app records to one format, then converts it to .MP4 as soon as the recording process is stopped.

Cách mở .MP4.INFOVID file

Để mở file .MP4.INFOVID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP4.INFOVID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP4.INFOVID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP4.INFOVID do người dùng đóng góp.

 • Eltima Elmedia Player
 • Microsoft Windows Video
 • Microsoft Windows Video
 • Microsoft Windows Media Player
 • Apple QuickTime Player
 • Apple iTunes
 • Apple iTunes
 • Roxio Creator NXT Pro 7
 • Corel VideoStudio 2019
 • Adobe Flash Professional CC
 • CyberLink PowerDVD 17

Chuyển đổi file .MP4.INFOVID

File .MP4.INFOVID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *