MP7 File

? Cách mở file .MP7? Những phần mềm mở file .MP7 và sửa file lỗi. Convert Text MP7 file sang định dạng khác.

.MP7 File Extension

   
File name MP7 File
File Type Multisim 7 Project File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (11 Bình chọn)

File .MP7 là file gì?

MP7 là CAD Files - Multisim 7 Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Instruments.

Dự án thiết kế mạch tạo ra bởi Multisim phiên bản 7, một ứng dụng thiết kế mạch và phân tích; cửa hàng tham chiếu tới một hoặc nhiều thiết kế mạch PCB, mà sẽ được lưu trong file .MS7; cũng có thể bao gồm dữ liệu mô phỏng, tài liệu và báo cáo.

What is a MP7 file?

Circuit design project created by Multisim version 7, a circuit design and analysis application; stores references to one or more PCB circuit designs, which are saved in .MS7 files; can also include simulation data, documents, and reports.

Cách mở .MP7 file

Để mở file .MP7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP7 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim
  • NI Circuit Design Suite
  • NI Circuit Design Suite
  • KMPlayer
  • BSPlayer
  • GOM Player
  • GOM Player

Chuyển đổi file .MP7

File .MP7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *