MP8 File

? Cách mở file .MP8? Những phần mềm mở file .MP8 và sửa file lỗi. Convert N/A MP8 file sang định dạng khác.

.MP8 File Extension

   
File name MP8 File
File Type Multisim 8 Project
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .MP8 là file gì?

MP8 là CAD Files - Multisim 8 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

Hồ MP8 là một dự án tạo ra bởi phiên bản 8 của Multisim, một chương trình dùng để thiết kế, phân tích, mô phỏng và bảng mạch in (PCB). Nó chứa tham chiếu đến thiết kế mạch lưu trữ trong .MS8 tập tin. file MP8 cũng có thể bao gồm kết quả mô phỏng, tài liệu và báo cáo.

What is a MP8 file?

An MP8 file is a project created by version 8 of Multisim, a program used to design, analyze, and simulate printed circuit boards (PCB). It contains references to circuit designs stored in .MS8 files. MP8 files may also include simulation results, documents, and reports.

Cách mở .MP8 file

Để mở file .MP8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP8 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim
  • Electronics Workbench
  • Electronics Workbench
  • MICROPAS8

Chuyển đổi file .MP8

File .MP8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *