MP9 File

? Cách mở file .MP9? Những phần mềm mở file .MP9 và sửa file lỗi. Convert Text MP9 file sang định dạng khác.

.MP9 File Extension

   
File name MP9 File
File Type Multisim 9 Project File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .MP9 là file gì?

MP9 là CAD Files - Multisim 9 Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Instruments.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Multisim phiên bản 7, một chương trình thiết kế mạch và phân tích; chứa tham chiếu đến một hoặc nhiều file thiết kế mạch, trong đó sử dụng phần mở rộng tập tin .MS9; sử dụng để quản lý nhiều thiết kế mạch trong một dự án.

What is a MP9 file?

Project file created by Multisim version 7, a circuit design and analysis program; contains references to one or more circuit design files, which use the .MS9 file extension; used for managing multiple circuit designs in a project.

Cách mở .MP9 file

Để mở file .MP9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP9 do người dùng đóng góp.

  • NI Circuit Design Suite
  • Electronics Workbench
  • Electronics Workbench

Chuyển đổi file .MP9

File .MP9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *