MP_ File

? Cách mở file .MP_? Những phần mềm mở file .MP_ và sửa file lỗi. Convert N/A MP_ file sang định dạng khác.

.MP_ File Extension

   
File name MP_ File
File Type Mobile Phone Sound File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .MP_ là file gì?

MP_ là Audio Files - Mobile Phone Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nhạc chuông hoặc âm thanh khác được sử dụng bởi Motorola, LG, Samsung, Sanyo, và điện thoại di động khác; có thể được chuyển giao cho một máy tính sử dụng một tiện ích điện thoại di động như Công cụ Motorola Điện thoại (MPT) và có thể được chơi với một máy nghe âm thanh chuẩn như iTunes.

What is a MP_ file?

Ringtone or other sound used by Motorola, LG, Samsung, Sanyo, and other cell phones; can be transferred to a PC using a cell phone utility like Motorola Phone Tools (MPT) and may be able to be played with a standard audio player such as iTunes.

Cách mở .MP_ file

Để mở file .MP_ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP_ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP_

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP_ do người dùng đóng góp.

  • RealPlayer (
  • SMPlayer
  • SMPlayer
  • Media Player Classic
  • GOM Player
  • MAGIX Photos sur CD & DVD deluxe
  • MAGIX Photos sur CD & DVD deluxe

Chuyển đổi file .MP_

File .MP_ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *