MPA File

? Cách mở file .MPA? Những phần mềm mở file .MPA và sửa file lỗi. Convert Binary MPA file sang định dạng khác.

.MPA File Extension

   
File name MPA File
File Type MPEG-2 Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .MPA là file gì?

MPA là Audio Files - MPEG-2 Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin MPA là một tập tin âm thanh nén với khả năng nén MPEG Layer II, làm giảm kích thước tập tin trong khi tối thiểu ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh tổng thể. Nó được dựa trên các tiêu chuẩn âm thanh mã hóa MPEG-1 và sau đó đã được cập nhật cho các đặc điểm kỹ thuật MPEG-2.

What is a MPA file?

An MPA file is an audio file compressed with MPEG Layer II compression, which reduces the file size while minimally affecting the overall sound quality. It is based on the MPEG-1 audio-coding standard and was later updated for the MPEG-2 specification.

Cách mở .MPA file

Để mở file .MPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPA do người dùng đóng góp.

  • Final Media Player
  • RealPlayer Cloud
  • RealPlayer Cloud
  • VideoLAN VLC media player
  • RealTrimmer
  • RealDownloader
  • RealDownloader

Chuyển đổi file .MPA

File .MPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *