MPKT File

? Cách mở file .MPKT? Những phần mềm mở file .MPKT và sửa file lỗi. Convert Text MPKT file sang định dạng khác.

.MPKT File Extension

   
File name MPKT File
File Type MOPEKS Trial File
Nhà phát triển MOPEKS
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .MPKT là file gì?

MPKT là Data Files - MOPEKS Trial File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MOPEKS.

Tập tin được tạo ra bởi MOPEKS, một chương trình mà tạo ra nhiều chương trình chạy bởi kịch bản của mình để sử dụng mỗi khác để giải quyết vấn đề; chứa dữ liệu thử nghiệm, được tham chiếu khi tập tin được nhấp và sử dụng để thử nghiệm chơi; ví dụ dữ liệu bao gồm trục X và Y, góc, chiều dài, chiều cao, và tọa độ tốc độ.

What is a MPKT file?

File created by MOPEKS, a program that generates multiple programs run by its script to use each other to solve problems; contains trial data, which is referenced when the file is clicked and used to play trials; data examples include X and Y axis, angle, length, height, and speed coordinates.

Cách mở .MPKT file

Để mở file .MPKT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPKT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPKT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPKT do người dùng đóng góp.

  • MOPEKS

Chuyển đổi file .MPKT

File .MPKT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *