MPQ File

? Cách mở file .MPQ? Những phần mềm mở file .MPQ và sửa file lỗi. Convert Binary MPQ file sang định dạng khác.

.MPQ File Extension

   
File name MPQ File
File Type Blizzard Mo'PaQ File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (87 Bình chọn)

File .MPQ là file gì?

MPQ là Game Files - Blizzard Mo'PaQ File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

định dạng dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi các trò chơi video Blizzard Entertainment; chứa dữ liệu cấp, đồ họa, video và âm thanh cho một cụ Blizzard trò chơi; có thể được nén, mã hóa, hoặc tách ra thành nhiều file.

What is a MPQ file?

Game data format used by Blizzard Entertainment video games; contains level data, graphics, videos, and audio for a specific Blizzard game; can be compressed, encrypted, or segmented into multiple files.

Cách mở .MPQ file

Để mở file .MPQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPQ do người dùng đóng góp.

  • mpq-tools
  • MPQ Editor
  • MPQ Editor
  • StormLib Library
  • Addon Studio for World of Warcraft
  • MPQ Extractor
  • MPQ Extractor

Chuyển đổi file .MPQ

File .MPQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *