MPX File

? Cách mở file .MPX? Những phần mềm mở file .MPX và sửa file lỗi. Convert N/A MPX file sang định dạng khác.

.MPX File Extension

   
File name MPX File
File Type 1FoxPro Compiled Program Menu
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .MPX là file gì?

MPX là Developer Files - 1FoxPro Compiled Program Menu, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin MPX chứa một menu biên soạn cho một chương trình được phát triển bởi Microsoft Visual FoxPro, một tạo cơ sở dữ liệu và quản lý chương trình cho Windows. Nó lưu trữ thông tin về sự xuất hiện và chức năng của một trình đơn được bao gồm trong giao diện người dùng (UI) của chương trình. file MPX được biên dịch từ một tập tin .MPR, mà mã cửa hàng nguồn mà định nghĩa các thuộc tính của menu.

What is a MPX file?

An MPX file contains a compiled menu for a program developed by Microsoft Visual FoxPro, a database creation and management program for Windows. It stores information about the appearance and functionality of a menu that is included in the user interface (UI) of the program. MPX files are compiled from an .MPR file, which stores source code that defines the properties of the menu.

Cách mở .MPX file

Để mở file .MPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Project
  • Microsoft Project
  • Microsoft Visual FoxPro
  • MOOS Project Viewer
  • DVD PixPlay
  • DVD PixPlay

Chuyển đổi file .MPX

File .MPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *