MPZ File

? Cách mở file .MPZ? Những phần mềm mở file .MPZ và sửa file lỗi. Convert Zip MPZ file sang định dạng khác.

.MPZ File Extension

   
File name MPZ File
File Type 1Miradi Project File
Nhà phát triển Benetech
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .MPZ là file gì?

MPZ là Data Files - 1Miradi Project File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Benetech.

hồ sơ dự án tạo ra với Miradi, một chương trình bảo vệ môi trường; bao gồm các mối đe dọa môi trường, mục tiêu, phân tích tính khả thi và các thông tin quy hoạch; có thể được xem trực quan trong Miradi.

What is a MPZ file?

Project file created with Miradi, an environmental conservation program; includes environmental threats, targets, viability analysis, and planning information; can be viewed visually within Miradi.

Cách mở .MPZ file

Để mở file .MPZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPZ do người dùng đóng góp.

  • Benetech Miradi
  • Jw_cad
  • Jw_cad
  • DRA-CAD4
  • Miradi
  • Marvin Quote System
  • Marvin Quote System

Chuyển đổi file .MPZ

File .MPZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *