MPZIP File

? Cách mở file .MPZIP? Những phần mềm mở file .MPZIP và sửa file lỗi. Convert Zip MPZIP file sang định dạng khác.

.MPZIP File Extension

   
File name MPZIP File
File Type Multisim Pack File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MPZIP là file gì?

MPZIP là Data Files - Multisim Pack File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi National Instruments.

lưu trữ dự án đóng gói tạo ra bởi Multisim, một chương trình CAD được sử dụng để thiết kế mạch và mô phỏng; chứa một dự án cộng với mạch thiết kế và phụ thuộc Multisim trong một định dạng nén; cho phép tất cả dữ liệu dự án để được chia sẻ hoặc vận chuyển đến máy tính khác.

What is a MPZIP file?

Packed project archive created by Multisim, a CAD program used for circuit design and simulation; contains a Multisim project plus circuit designs and dependencies in a compressed format; enables all project data to be shared or transported to another computer.

Cách mở .MPZIP file

Để mở file .MPZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPZIP do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim

Chuyển đổi file .MPZIP

File .MPZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *