MQ5 File

? Cách mở file .MQ5? Những phần mềm mở file .MQ5 và sửa file lỗi. Convert Text MQ5 file sang định dạng khác.

.MQ5 File Extension

   
File name MQ5 File
File Type MQL5 Source Code File
Nhà phát triển MetaQuotes Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MQ5 là file gì?

MQ5 là Developer Files - MQL5 Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MetaQuotes Software.

Hồ MQ5 là một chương trình viết cho MetaTrader, một sàn giao dịch trực tuyến. Nó chứa mã nguồn viết bằng MetaQuotes Language 5 (MQL5), trong đó bao gồm các lớp học, các biến, chức năng, và ý kiến ​​có thể được biên dịch vào một tập tin .EX5. file MQ5 thay .MQ4 file với việc phát hành MetaTrader 5.

What is a MQ5 file?

An MQ5 file is a program written for MetaTrader, an online trading platform. It contains source code written in MetaQuotes Language 5 (MQL5), which includes classes, variables, functions, and comments that can be compiled into an .EX5 file. MQ5 files replaced .MQ4 files with the release of MetaTrader 5.

Cách mở .MQ5 file

Để mở file .MQ5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MQ5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MQ5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MQ5 do người dùng đóng góp.

  • MetaQuotes MetaTrader
  • MetaTrader Admiral Markets UK Ltd
  • MetaTrader Admiral Markets UK Ltd
  • MetaTrader Admiral Markets AS
  • Swissquote Ltd MT5 Client Terminal
  • MetaTrader - E-Global Trade & Finance Group
  • MetaTrader - E-Global Trade & Finance Group

Chuyển đổi file .MQ5

File .MQ5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *