MRT File

? Cách mở file .MRT? Những phần mềm mở file .MRT và sửa file lỗi. Convert N/A MRT file sang định dạng khác.

.MRT File Extension

   
File name MRT File
File Type Stimulsoft Report File
Nhà phát triển Stimulsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (15 Bình chọn)

File .MRT là file gì?

MRT là Developer Files - Stimulsoft Report File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Stimulsoft.

Báo cáo tập tin được tạo ra bởi báo cáo Stimulsoft, một máy phát điện báo cáo Windows; chứa các thông tin bố trí trang, các trường dữ liệu, và các yếu tố trực quan cho báo cáo; có thể được lưu ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm Adobe .PDF, Microsoft Office (.docx, .xlsx, .pptx), .HTML, và một số định dạng raster và hình ảnh vector.

What is a MRT file?

Report file created by Stimulsoft Reports, a Windows report generator; contains the page layout information, data fields, and visual elements for the report; can be saved in many different formats, including Adobe .PDF, Microsoft Office (.DOCX, .XLSX, .PPTX), .HTML, and several raster and vector image formats.

Cách mở .MRT file

Để mở file .MRT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MRT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MRT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MRT do người dùng đóng góp.

  • Itelio Docusnap
  • Stimulsoft Reports
  • Stimulsoft Reports
  • Microsoft Visual Studio with Stimulsoft Reports plugin
  • Murasu Editor
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .MRT

File .MRT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *