MRXS File

? Cách mở file .MRXS? Những phần mềm mở file .MRXS và sửa file lỗi. Convert Binary MRXS file sang định dạng khác.

.MRXS File Extension

   
File name MRXS File
File Type MIRAX Virtual Slide File
Nhà phát triển Carl Zeiss MicroImaging
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MRXS là file gì?

MRXS là Raster Image Files - MIRAX Virtual Slide File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Carl Zeiss MicroImaging.

file ảnh tạo ra bởi máy quét trượt kỹ thuật số kính hiển vi Mirax tương thích chẳng hạn như loạt Carl Zeiss Mirax hoặc loạt 3DHISTECH Pannoramic; cửa hàng hình ảnh của nhiều mẫu vật mẫu từ slide kính trên một slide ảo duy nhất được số hóa; được sử dụng để lưu trữ và phân tích hình ảnh kính hiển vi.

What is a MRXS file?

Image file created by MIRAX-compatible microscope digital slide scanners such as the Carl Zeiss MIRAX series or the 3DHISTECH Pannoramic series; stores images of multiple specimen samples from glass slides on a single digitized virtual slide; used for archiving and analyzing microscope images.

Cách mở .MRXS file

Để mở file .MRXS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MRXS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MRXS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MRXS do người dùng đóng góp.

  • OpenSlide
  • 3DHISTECH Pannoramic Viewer
  • 3DHISTECH Pannoramic Viewer
  • Aperio Technologies ImageScope
  • MultiRack
  • Mirax Viewer Application
  • Mirax Viewer Application

Chuyển đổi file .MRXS

File .MRXS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *