MRY File

? Cách mở file .MRY? Những phần mềm mở file .MRY và sửa file lỗi. Convert N/A MRY file sang định dạng khác.

.MRY File Extension

   
File name MRY File
File Type Tomboy Industrees Memory File
Nhà phát triển Tomboy Industrees
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .MRY là file gì?

MRY là Data Files - Tomboy Industrees Memory File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tomboy Industrees.

Các định dạng tập tin MRY là một loại tập tin đang được phát triển với mục đích chuyển đổi ký ức của con người (trong bối cảnh của một kinh nghiệm thực tế ảo nhập vai) thành một dạng máy có thể đọc được, và ngược lại.

What is a MRY file?

The MRY file format is a file type under development for the purposes of converting human memories (in the context of an immersive virtual reality experience) into a machine-readable form, and vice versa.

Cách mở .MRY file

Để mở file .MRY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MRY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MRY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MRY do người dùng đóng góp.

  • Tomboy Industrees DragonSea Runner

Chuyển đổi file .MRY

File .MRY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *