MS File

? Cách mở file .MS? Những phần mềm mở file .MS và sửa file lỗi. Convert Text MS file sang định dạng khác.

.MS File Extension

   
File name MS File
File Type 1Maxwell Script
Nhà phát triển Next Limit
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (22 Bình chọn)

File .MS là file gì?

MS là Executable Files - 1Maxwell Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Next Limit.

Script tạo sử dụng Maxwell Render, một chương trình sử dụng cho thế hệ hình ảnh photorealistic; chứa mã JavaScript và có thể sử dụng cả hai JS và ".ms" phần mở rộng tập tin; được sử dụng để tự động hoá nhiều bước hoặc công việc vẽ logic điều khiển.

What is a MS file?

Script created using Maxwell Render, a program used for photorealistic image generation; contains JavaScript code and can use both the .JS and ".ms" file extensions; used for automating multi-step or logic-driven rendering jobs.

Cách mở .MS file

Để mở file .MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS do người dùng đóng góp.

  • Next Limit Maxwell Render
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • KMPlayer
  • GOMPLAYER
  • GOMPLAYER

Chuyển đổi file .MS

File .MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *