MS-TNEF File

? Cách mở file .MS-TNEF? Những phần mềm mở file .MS-TNEF và sửa file lỗi. Convert N/A MS-TNEF file sang định dạng khác.

.MS-TNEF File Extension

   
File name MS-TNEF File
File Type MS Transport Neutral Encapsulation Format
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .MS-TNEF là file gì?

MS-TNEF là Misc Files - MS Transport Neutral Encapsulation Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin đôi khi được tạo ra bởi các chương trình email Microsoft như Outlook; lưu tin nhắn dưới dạng TNEF độc quyền của Microsoft, mà thường không được công nhận bởi các chương trình email khác; có thể gây ra các email xuất hiện với "application / ms-TNEF" văn bản, mà là kiểu MIME cho email Microsoft Exchange định dạng.

What is a MS-TNEF file?

File sometimes generated by Microsoft email programs such as Outlook; saves the message in Microsoft's proprietary TNEF format, which often is not recognized by other email programs; may cause the email to appear with the "application/ms-tnef" text, which is the MIME type for Microsoft Exchange email formatting.

Cách mở .MS-TNEF file

Để mở file .MS-TNEF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS-TNEF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS-TNEF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS-TNEF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2016
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook Express
  • Apple Mail

Chuyển đổi file .MS-TNEF

File .MS-TNEF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *