MS10 File

? Cách mở file .MS10? Những phần mềm mở file .MS10 và sửa file lỗi. Convert Binary MS10 file sang định dạng khác.

.MS10 File Extension

   
File name MS10 File
File Type Multisim 10 Circuit Design File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (7 Bình chọn)

File .MS10 là file gì?

MS10 là Data Files - Multisim 10 Circuit Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi National Instruments.

Mạch thiết kế tạo ra với Multisim, một bảng mạch in (PCB) thiết kế, mô phỏng, và chương trình phân tích; chứa một chụp sơ đồ của một bảng mạch có thể được sử dụng để chạy mô phỏng trong Multisim.

What is a MS10 file?

Circuit design created with Multisim, a printed circuit board (PCB) design, simulation, and analysis program; contains a schematic capture of a circuit board that can be used to run simulations within Multisim.

Cách mở .MS10 file

Để mở file .MS10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS10 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim
  • NI Multisim Analog Devices Edition
  • NI Multisim Analog Devices Edition

Chuyển đổi file .MS10

File .MS10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *