MS11 File

? Cách mở file .MS11? Những phần mềm mở file .MS11 và sửa file lỗi. Convert Binary MS11 file sang định dạng khác.

.MS11 File Extension

   
File name MS11 File
File Type Multisim 11 Circuit Design File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .MS11 là file gì?

MS11 là CAD Files - Multisim 11 Circuit Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi National Instruments.

CAD tập tin được tạo ra với Multisim, một chương trình sử dụng cho bảng mạch in (PCB) thiết kế, mô phỏng và phân tích; cửa hàng một sơ đồ mạch được thiết kế bởi người sử dụng; có thể được mô phỏng trong các phần mềm để phân tích mạch.

What is a MS11 file?

CAD file created with Multisim, a program used for printed circuit board (PCB) design, simulation, and analysis; stores a circuit schematic designed by the user; can be simulated in the software to analyze the circuit.

Cách mở .MS11 file

Để mở file .MS11 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MS11 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MS11

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MS11 do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Multisim
  • NI Multisim Component Evaluator
  • NI Multisim Component Evaluator

Chuyển đổi file .MS11

File .MS11 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *