MSD File

? Cách mở file .MSD? Những phần mềm mở file .MSD và sửa file lỗi. Convert Binary MSD file sang định dạng khác.

.MSD File Extension

   
File name MSD File
File Type Map Service Definition File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .MSD là file gì?

MSD là GIS Files - Map Service Definition File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ESRI.

tập bản đồ được xuất bản tạo ra bởi ArcGIS Desktop, một bộ phần mềm dùng để tạo ra bản đồ và quá trình không gian địa lý dữ liệu; chứa một bản đồ đã được xuất bản từ một tài liệu bản đồ .MXD; tạo ra cho ArcGIS Server, nơi tổ chức các bản đồ cho real-time xem qua mạng.

What is a MSD file?

Published map file created by ArcGIS Desktop, a software suite used to create maps and process geospatial data; contains a map that has been published from an .MXD map document; created for ArcGIS Server, which hosts the map for real-time viewing over a network.

Cách mở .MSD file

Để mở file .MSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSD do người dùng đóng góp.

  • InstallAnywhere
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Materials Studio
  • Math Studio
  • Microsoft Speech
  • Microsoft Speech

Chuyển đổi file .MSD

File .MSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *