MSDVD File

? Cách mở file .MSDVD? Những phần mềm mở file .MSDVD và sửa file lỗi. Convert XML MSDVD file sang định dạng khác.

.MSDVD File Extension

   
File name MSDVD File
File Type Windows DVD Maker Project File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.9 ★ (17 Bình chọn)

File .MSDVD là file gì?

MSDVD là Video Files - Windows DVD Maker Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

dự án DVD tạo ra với Windows DVD Maker; định dạng trong XML và chứa các thẻ đó xác định nội dung truyền thông, tựa đề DVD, phong cách trình đơn, tên nút, và các thông tin khác; cũng có thể được tạo ra bởi các ứng dụng của bên thứ ba mà khả năng mã hóa truy cập DVD Maker; không chứa phương tiện truyền thông thực tế, chỉ có tham chiếu đến vị trí của phương tiện truyền thông nhập khẩu trên máy tính.

What is a MSDVD file?

DVD project created with Windows DVD Maker; formatted in XML and contains tags that define the media content, DVD title, menu style, button names, and other information; may also be generated by third-party applications that access DVD Maker's encoding capabilities; does not contain actual media, only references to the locations of imported media on the computer.

Cách mở .MSDVD file

Để mở file .MSDVD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSDVD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSDVD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSDVD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows DVD Maker
  • Movie Maker
  • Movie Maker
  • Windows DVD Maker

Chuyển đổi file .MSDVD

File .MSDVD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *