MSF File

? Cách mở file .MSF? Những phần mềm mở file .MSF và sửa file lỗi. Convert Binary MSF file sang định dạng khác.

.MSF File Extension

   
File name MSF File
File Type 1Mail Summary File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .MSF là file gì?

MSF là Misc Files - 1Mail Summary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Index của mail được lưu trữ trong hộp thư các chương trình e-mail khác nhau; chứa tiêu đề mail và tóm tắt nhưng thông điệp chưa hoàn chỉnh.

What is a MSF file?

Index of mail messages stored in various e-mail programs' mailboxes; contains mail headers and summaries but not complete messages.

Cách mở .MSF file

Để mở file .MSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSF do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Thunderbird
  • Unipro UGENE
  • Unipro UGENE
  • WavePad
  • Media Player Classic
  • Java Platform SE
  • Java Platform SE

Chuyển đổi file .MSF

File .MSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *