MSHI File

? Cách mở file .MSHI? Những phần mềm mở file .MSHI và sửa file lỗi. Convert Binary MSHI file sang định dạng khác.

.MSHI File Extension

   
File name MSHI File
File Type Microsoft Help Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MSHI là file gì?

MSHI là Developer Files - Microsoft Help Index File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trợ giúp tài liệu được tạo ra trong định dạng chỉ số MS Help Viewer 1.x; tiết kiệm một chỉ số tại chỗ được sử dụng để duyệt và tìm kiếm tài liệu trợ giúp; được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm khi tác giả của các chủ đề trợ giúp cho tiêu đề phần mềm của họ.

What is a MSHI file?

Help documentation file created in the MS Help Viewer 1.x index format; saves a topical index that is used for browsing and searching the help documentation; used by software developers when authoring the help topics for their software titles.

Cách mở .MSHI file

Để mở file .MSHI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSHI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSHI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSHI do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • The Helpware Group FAR
  • The Helpware Group FAR

Chuyển đổi file .MSHI

File .MSHI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *