MSI File

? Cách mở file .MSI? Những phần mềm mở file .MSI và sửa file lỗi. Convert Binary MSI file sang định dạng khác.

.MSI File Extension

   
File name MSI File
File Type Windows Installer Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (184 Bình chọn)

File .MSI là file gì?

MSI là Misc Files - Windows Installer Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin MSI là một gói phần mềm có chứa thông tin cài đặt cho một trình cài đặt đặc biệt, chẳng hạn như các file được cài đặt và địa điểm lắp đặt. Nó có thể được sử dụng cho bản cập nhật Windows cũng như cài đặt phần mềm của bên thứ ba.

What is a MSI file?

An MSI file is a package that contains installation information for a particular installer, such as files to be installed and installation locations. It may be used for Windows updates as well as third-party software installers.

Cách mở .MSI file

Để mở file .MSI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSI do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • Microsoft Windows Installer
  • Microsoft Windows Installer
  • Mega Zipper
  • Free Zip Opener
  • Files Compressed
  • Files Compressed

Chuyển đổi file .MSI

File .MSI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *