MSIF File

? Cách mở file .MSIF? Những phần mềm mở file .MSIF và sửa file lỗi. Convert Binary MSIF file sang định dạng khác.

.MSIF File Extension

   
File name MSIF File
File Type MyLabel Designer Deluxe Data File
Nhà phát triển Avanquest
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MSIF là file gì?

MSIF là Data Files - MyLabel Designer Deluxe Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avanquest.

Tập tin được tạo ra bởi nhà thiết kế mylabel Deluxe, một chương trình làm nhãn; lưu lại dưới dạng một trong những tập tin cho một thiết kế nhãn (ví dụ khác là .MLB, ".bcf," và .FSIF), nhưng các tập tin MLB là file chính được sử dụng để lưu và mở các dự án thiết kế nhãn.

What is a MSIF file?

File created by MyLabel Designer Deluxe, a label making program; saved as one of several files for a label design (example others are .MLB, ".bcf," and .FSIF), but the MLB file is the primary file used to save and open the label design project.

Cách mở .MSIF file

Để mở file .MSIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSIF do người dùng đóng góp.

  • MaxView Application
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MyMailList & AddressBook Application
  • MyLabel Designer Deluxe
  • MYMAILLIST Application
  • MYMAILLIST Application

Chuyển đổi file .MSIF

File .MSIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *