MSIM File

? Cách mở file .MSIM? Những phần mềm mở file .MSIM và sửa file lỗi. Convert N/A MSIM file sang định dạng khác.

.MSIM File Extension

   
File name MSIM File
File Type mSecure Password Manager Backup File
Nhà phát triển mSeven Software
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (5 Bình chọn)

File .MSIM là file gì?

MSIM là Backup Files - mSecure Password Manager Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi mSeven Software.

tập tin sao lưu được tạo ra và được sử dụng bởi mSecure Password Manager, một chiếc ví và mật khẩu quản lý kỹ thuật số; cửa hàng một sao lưu mã hóa dữ liệu mSecure của người dùng, bao gồm mật khẩu và thông tin cá nhân khác như tên người dùng và số tài khoản.

What is a MSIM file?

Backup file created and used by mSecure Password Manager, a digital wallet and password manager; stores an encrypted backup of a user's mSecure data, which includes passwords and other private information such as usernames and account numbers.

Cách mở .MSIM file

Để mở file .MSIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSIM do người dùng đóng góp.

  • mSeven mSecure Password Manager

Chuyển đổi file .MSIM

File .MSIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *