MSIX File

? Cách mở file .MSIX? Những phần mềm mở file .MSIX và sửa file lỗi. Convert Zip MSIX file sang định dạng khác.

.MSIX File Extension

   
File name MSIX File
File Type MSIX Installer Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .MSIX là file gì?

MSIX là Developer Files - MSIX Installer Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MSIX là một gói Zip nén sử dụng để phân phối và cài đặt một ứng dụng trong Windows 10 phiên bản 1809 và sau đó. Nó chứa các tập tin dữ liệu ứng dụng và các tập tin cấu hình .xml, được yêu cầu để cài đặt ứng dụng. Các định dạng tập tin MSIX được dựa trên .MSI, .APPX, ClickOnce, và công nghệ cài đặt App-V.

What is a MSIX file?

An MSIX file is a Zip-compressed package used to distribute and install an application in Windows 10 version 1809 and later. It contains the application data files and .XML configuration files, which are required for installing the app. The MSIX file format is based on the .MSI, .APPX, ClickOnce, and App-V installation technologies.

Cách mở .MSIX file

Để mở file .MSIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSIX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft App Installer

Chuyển đổi file .MSIX

File .MSIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *