MSV File

? Cách mở file .MSV? Những phần mềm mở file .MSV và sửa file lỗi. Convert Binary MSV file sang định dạng khác.

.MSV File Extension

   
File name MSV File
File Type Memory Stick Voice File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.4 ★ (10 Bình chọn)

File .MSV là file gì?

MSV là Audio Files - Memory Stick Voice File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Nén định dạng tập tin âm thanh được sử dụng bởi máy ghi Memory Stick IC của Sony, như ICD-MS1 và ICD-MS515; tương tự như một (.DVF) tập tin Sony Digital Voice, nhưng không phổ biến; có thể được mở với Digital Voice Player của Sony.

What is a MSV file?

Compressed audio file format used by Sony's Memory Stick IC recorders, such as the ICD-MS1 and ICD-MS515; similar to a Sony Digital Voice (.DVF) file, but not as common; can be opened with Sony's Digital Voice Player.

Cách mở .MSV file

Để mở file .MSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSV do người dùng đóng góp.

  • WavePad Sound Editor
  • WavePad Audio-Editor
  • WavePad Audio-Editor
  • MixPad
  • Sound Forge Audio Studio
  • Digital Voice Editor
  • Digital Voice Editor

Chuyển đổi file .MSV

File .MSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *