MSWMM File

? Cách mở file .MSWMM? Những phần mềm mở file .MSWMM và sửa file lỗi. Convert Binary MSWMM file sang định dạng khác.

.MSWMM File Extension

   
File name MSWMM File
File Type Windows Movie Maker Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (258 Bình chọn)

File .MSWMM là file gì?

MSWMM là Video Files - Windows Movie Maker Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MSWMM là một bộ phim tạo ra với Windows Movie Maker. Nó chứa một dự án, trong đó bao gồm các mốc thời gian phim, hiệu ứng chuyển tiếp, và tham chiếu đến các video clip, file âm thanh, và hình ảnh tĩnh được sử dụng bởi bộ phim.

What is a MSWMM file?

An MSWMM file is a movie created with Windows Movie Maker. It contains a project, which includes the movie timeline, transitions, and references to video clips, audio files, and still images used by the movie.

Cách mở .MSWMM file

Để mở file .MSWMM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSWMM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSWMM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSWMM do người dùng đóng góp.

  • Wondershare Video Converter Pro for Mac
  • Microsoft Windows Live Movie Maker
  • Microsoft Windows Live Movie Maker
  • Microsoft Windows Movie Maker
  • Wondershare Video Converter Pro
  • QuickTime
  • QuickTime

Chuyển đổi file .MSWMM

File .MSWMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *