MT2 File

? Cách mở file .MT2? Những phần mềm mở file .MT2 và sửa file lỗi. Convert N/A MT2 file sang định dạng khác.

.MT2 File Extension

   
File name MT2 File
File Type MadTracker 2 Module
Nhà phát triển MadTracker
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .MT2 là file gì?

MT2 là Audio Files - MadTracker 2 Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MadTracker.

định dạng mô-đun âm thanh được sử dụng bởi các chương trình theo dõi MadTracker 2.

What is a MT2 file?

Audio module format used by the MadTracker 2 tracking program.

Cách mở .MT2 file

Để mở file .MT2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MT2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MT2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MT2 do người dùng đóng góp.

  • jetAudio
  • OpenMPT / ModPlug Tracker
  • OpenMPT / ModPlug Tracker
  • MadTracker
  • MT Developer2
  • jetAudio Korean Language Pack
  • jetAudio Korean Language Pack

Chuyển đổi file .MT2

File .MT2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *