MTHD File

? Cách mở file .MTHD? Những phần mềm mở file .MTHD và sửa file lỗi. Convert Text MTHD file sang định dạng khác.

.MTHD File Extension

   
File name MTHD File
File Type MOPEKS Method File
Nhà phát triển MOPEKS
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MTHD là file gì?

MTHD là Misc Files - MOPEKS Method File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MOPEKS.

Tập tin được tạo ra bởi MOPEKS, một chương trình phần mềm miễn phí mà tạo ra nhiều chương trình chạy bởi kịch bản của mình để sử dụng mỗi khác để giải quyết vấn đề; chứa một phương thức, được chơi khi nhấp vào.

What is a MTHD file?

File created by MOPEKS, a freeware program that generates multiple programs run by its script to use each other to solve problems; contains a method, which is played when clicked.

Cách mở .MTHD file

Để mở file .MTHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTHD do người dùng đóng góp.

  • MOPEKS

Chuyển đổi file .MTHD

File .MTHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *