MTT File

? Cách mở file .MTT? Những phần mềm mở file .MTT và sửa file lỗi. Convert Binary MTT file sang định dạng khác.

.MTT File Extension

   
File name MTT File
File Type MetadataTouch Template
Nhà phát triển Digital Confidence
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .MTT là file gì?

MTT là Data Files - MetadataTouch Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Digital Confidence.

Tập tin được tạo ra bởi MetadataTouch, một chương trình dùng để siêu dữ liệu tệp ALTER; tiết kiệm siêu dữ liệu cho một loại tập tin cụ thể (ví dụ, một file .docx) và có thể bao gồm tiêu đề, tác giả, công ty, từ khóa, hoặc siêu dữ liệu khác.

What is a MTT file?

File created by MetadataTouch, a program used to alter file metadata; saves the metadata for a particular file type (e.g., a .DOCX file) and may include the title, author, company, keywords, or other metadata.

Cách mở .MTT file

Để mở file .MTT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTT do người dùng đóng góp.

  • Digital Confidence MetadataTouch
  • MasterTool - Autorensystem
  • MasterTool - Autorensystem
  • Fluke Biomedical's Ansur
  • Metron ansur
  • MasterTool - Basissystem
  • MasterTool - Basissystem

Chuyển đổi file .MTT

File .MTT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *