MUI_CCCD5AE0 File

? Cách mở file .MUI_CCCD5AE0? Những phần mềm mở file .MUI_CCCD5AE0 và sửa file lỗi. Convert Text and Binary MUI_CCCD5AE0 file sang định dạng khác.

.MUI_CCCD5AE0 File Extension

   
File name MUI_CCCD5AE0 File
File Type Hid User Library
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .MUI_CCCD5AE0 là file gì?

MUI_CCCD5AE0 là System Files - Hid User Library, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Microsoft.

Động thư viện liên kết (DLL) tập tin được sử dụng bởi Microsoft Windows Vista và các phiên bản mới hơn; thường nằm trong thư mục C: Windows winsxs thư mục sao lưu; được sử dụng bởi hệ thống để tham khảo các thành phần sao lưu được lưu trữ trong thư mục Backup.

What is a MUI_CCCD5AE0 file?

Dynamic link library (.DLL) file used by Microsoft Windows Vista and newer versions; generally located in the C:WindowswinsxsBackup directory; used by the system to reference backup components stored in the Backup directory.

Cách mở .MUI_CCCD5AE0 file

Để mở file .MUI_CCCD5AE0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MUI_CCCD5AE0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MUI_CCCD5AE0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MUI_CCCD5AE0 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows 7

Chuyển đổi file .MUI_CCCD5AE0

File .MUI_CCCD5AE0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *