MUL File

? Cách mở file .MUL? Những phần mềm mở file .MUL và sửa file lỗi. Convert Binary MUL file sang định dạng khác.

.MUL File Extension

   
File name MUL File
File Type 1Ultima Online Multi File
Nhà phát triển Origin Systems
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .MUL là file gì?

MUL là Game Files - 1Ultima Online Multi File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Origin Systems.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Ultima Online, một trong những (MMO) trò chơi trước đó nhiều người chơi trực tuyến; có thể lưu các loại dữ liệu khác nhau, bao gồm đồ họa, dữ liệu hình ảnh động, bản đồ và các trò chơi; cũng được sử dụng để áp dụng cập nhật trò chơi vá.

What is a MUL file?

Game file used by Ultima Online, one of the earlier massively multiplayer online (MMO) games; may save various kinds of data, including graphics, animation data, maps, and game items; also used for applying game patch updates.

Cách mở .MUL file

Để mở file .MUL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MUL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MUL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MUL do người dùng đóng góp.

  • UOSir
  • MULTool
  • MULTool
  • Multi Operations Utility
  • MulPatcher

Chuyển đổi file .MUL

File .MUL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *