MULIB File

? Cách mở file .MULIB? Những phần mềm mở file .MULIB và sửa file lỗi. Convert N/A MULIB file sang định dạng khác.

.MULIB File Extension

   
File name MULIB File
File Type Muse Library File
Nhà phát triển Adobe
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MULIB là file gì?

MULIB là Settings Files - Muse Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe.

Thư viện tạo ra và được sử dụng bởi Muse, một ứng dụng sử dụng để thiết kế các trang web mà không cần viết mã; chứa các yếu tố trang như hình ảnh trang web, hướng dẫn, swatches màu sắc, vật dụng tùy biến, logo, HTML nhúng, và phong cách đồ họa.

What is a MULIB file?

Library created and used by Muse, an application used to design web sites without writing code; contains page elements such as site images, guides, color swatches, customized widgets, logos, embedded HTML, and graphic styles.

Cách mở .MULIB file

Để mở file .MULIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MULIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MULIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MULIB do người dùng đóng góp.

  • Adobe Muse CC
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Adobe Muse CC

Chuyển đổi file .MULIB

File .MULIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *