NAM File

? Cách mở file .NAM? Những phần mềm mở file .NAM và sửa file lỗi. Convert Text NAM file sang định dạng khác.

.NAM File Extension

   
File name NAM File
File Type 1Aqua3D Network File
Nhà phát triển Aqua3D
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .NAM là file gì?

NAM là Data Files - 1Aqua3D Network File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Aqua3D.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Aqua3D, một chương trình được sử dụng để mô phỏng dưới nước mạng acoustic; tiết kiệm dữ liệu mà khởi trên môi trường mạng; bao gồm các kích thước không gian mô phỏng, các vị trí nút, các sự kiện truyền tín hiệu; hiển thị như một môi trường 3D trong phần mềm.

What is a NAM file?

Data file used by Aqua3D, a program used for simulating underwater acoustic networks; saves data that initializes the network environment; includes the simulation space dimensions, node positions, signal transmission events; displays as a 3D environment in the software.

Cách mở .NAM file

Để mở file .NAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NAM do người dùng đóng góp.

  • Maximizer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Kingsoft Office
  • Name and Brand Generator

Chuyển đổi file .NAM

File .NAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *