NAP File

? Cách mở file .NAP? Những phần mềm mở file .NAP và sửa file lỗi. Convert Binary NAP file sang định dạng khác.

.NAP File Extension

   
File name NAP File
File Type 1McAfee ePO Network Associates Package
Nhà phát triển McAfee
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .NAP là file gì?

NAP là Data Files - 1McAfee ePO Network Associates Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi McAfee.

Nộp được sử dụng bởi McAfee ePolicy Orchestrator (EPO), một sản phẩm phần mềm được sử dụng để đảm bảo mạng lưới kinh doanh doanh nghiệp; chứa một phần mở rộng cho phần mềm EPO; có thể bao gồm những cải tiến như quét mới hoặc khả năng báo cáo; cũng được sử dụng để cho phép các tính năng phần mềm mua.

What is a NAP file?

File used by McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), a software product used for securing enterprise business networks; contains an extension for the ePO software; may include enhancements such as new scanning or reporting capabilities; also used for authorizing purchased software features.

Cách mở .NAP file

Để mở file .NAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NAP do người dùng đóng góp.

  • Napster
  • EXTRA! X-treme
  • EXTRA! X-treme
  • Attachmate Software
  • Media Player Classic
  • Napster Download Manager
  • Napster Download Manager

Chuyển đổi file .NAP

File .NAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *