NAR File

? Cách mở file .NAR? Những phần mềm mở file .NAR và sửa file lỗi. Convert Zip NAR file sang định dạng khác.

.NAR File Extension

   
File name NAR File
File Type Nexon game archive
Nhà phát triển Nexon
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.2 ★ (11 Bình chọn)

File .NAR là file gì?

NAR là Game Files - Nexon game archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Nexon.

Lưu trữ tài sản được sử dụng bởi các trò chơi Counter-Strike Online, một trò chơi được phát triển bởi công ty Hàn Quốc Nexon và dựa tắt của trò chơi Van Counter-Strike; chứa texture, file âm thanh, mô hình, và các tài sản khác được sử dụng trong gameplay.

What is a NAR file?

Archive of assets used by the game Counter-Strike Online, a game developed by the South Korean company Nexon and based off of the Valve game Counter-Strike; contains textures, audio files, models, and other assets used during gameplay.

Cách mở .NAR file

Để mở file .NAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NAR do người dùng đóng góp.

  • CSOTools
  • Counter-Strike Online
  • Counter-Strike Online

Chuyển đổi file .NAR

File .NAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *