NARRATIVE File

? Cách mở file .NARRATIVE? Những phần mềm mở file .NARRATIVE và sửa file lỗi. Convert N/A NARRATIVE file sang định dạng khác.

.NARRATIVE File Extension

   
File name NARRATIVE File
File Type Narrator Document
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NARRATIVE là file gì?

NARRATIVE là Audio Files - Narrator Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mariner Software.

Tài liệu được tạo ra bởi người kể chuyện, một chương trình sản xuất tường thuật âm thanh; chứa chương (s) đối thoại đã chỉnh sửa với, giọng nói diễn viên tùy biến khác nhau được phân công đến các bộ phận chọn của văn bản.

What is a NARRATIVE file?

Document created by Narrator, an audio narration production program; contains chapter(s) of edited dialogue with different, customizable actor voices assigned to selected parts of the text.

Cách mở .NARRATIVE file

Để mở file .NARRATIVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NARRATIVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NARRATIVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NARRATIVE do người dùng đóng góp.

  • Mariner Software Narrator

Chuyển đổi file .NARRATIVE

File .NARRATIVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *