NBC File

? Cách mở file .NBC? Những phần mềm mở file .NBC và sửa file lỗi. Convert Text NBC file sang định dạng khác.

.NBC File Extension

   
File name NBC File
File Type Next Byte Codes Source Code File
Nhà phát triển NBC
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .NBC là file gì?

NBC là Developer Files - Next Byte Codes Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi NBC.

Tập viết bằng Tiếp Byte Mã (NBC), một ngôn ngữ lập trình sử dụng chương trình lập trình viên gạch LEGO NXT; chứa mã nguồn với một hội đồng ngôn ngữ giống như cú pháp và có thể chỉ định hướng dẫn chuyển động gạch; sử dụng cho lập trình chuyển động cho các bộ phận con robot LEGO.

What is a NBC file?

File written in Next Byte Codes (NBC), a programming language used to program LEGO NXT programmable bricks; contains source code with an assembly language-like syntax and can specify instructions for brick motion; used for programming movements for LEGO robot parts.

Cách mở .NBC file

Để mở file .NBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBC do người dùng đóng góp.

  • NBC
  • Bricx Command Center
  • Bricx Command Center
  • NBC Learn Offline Player
  • BuilderSystem Application

Chuyển đổi file .NBC

File .NBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *