NBD File

? Cách mở file .NBD? Những phần mềm mở file .NBD và sửa file lỗi. Convert Binary NBD file sang định dạng khác.

.NBD File Extension

   
File name NBD File
File Type 1Data Backup Data File
Nhà phát triển Prosoft Engineering
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .NBD là file gì?

NBD là Backup Files - 1Data Backup Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Prosoft Engineering.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi dữ liệu sao lưu phần mềm sao lưu Windows; có thể bao gồm người dùng và hệ thống file; sử dụng nén để giảm kích thước tập tin; có thể được tạo ra bằng tay bởi người sử dụng trong sao lưu dữ liệu hoặc từ một công việc sao lưu .NBK.

What is a NBD file?

Backup file created by Data Backup Windows backup software; may include user and system files; uses compression to reduce the file size; may be created manually by the user in Data Backup or from a .NBK backup job.

Cách mở .NBD file

Để mở file .NBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • NBM-TS
  • NBM-TS

Chuyển đổi file .NBD

File .NBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *