NBE File

? Cách mở file .NBE? Những phần mềm mở file .NBE và sửa file lỗi. Convert Binary NBE file sang định dạng khác.

.NBE File Extension

   
File name NBE File
File Type Nessus Report File
Nhà phát triển Tenable Network Security
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NBE là file gì?

NBE là Data Files - Nessus Report File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tenable Network Security.

Báo cáo tập tin được tạo ra bởi phiên bản cũ của Nessus, một chương trình an ninh mạng được sử dụng để quét các lỗ hổng mạng; tiết kiệm các kết quả của mạng lưới quét và sử dụng cho các cuộc kiểm toán an ninh; thay thế bằng định dạng .NESSUS trong các phiên bản mới hơn của Nessus.

What is a NBE file?

Report file generated by older versions of Nessus, a network security program used to scan for network vulnerabilities; saves the results of the network scan and used for security audits; replaced by the .NESSUS format in newer versions of Nessus.

Cách mở .NBE file

Để mở file .NBE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBE do người dùng đóng góp.

  • Tenable Network Security Nessus

Chuyển đổi file .NBE

File .NBE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *