NBF File

? Cách mở file .NBF? Những phần mềm mở file .NBF và sửa file lỗi. Convert N/A NBF file sang định dạng khác.

.NBF File Extension

   
File name NBF File
File Type 1Nokia Backup File
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (61 Bình chọn)

File .NBF là file gì?

NBF là Backup Files - 1Nokia Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nokia.

Sao lưu dữ liệu điện thoại tạo ra với Nokia PC Suite; chứa các sổ địa chỉ, thiết lập người dùng và dữ liệu khác được lưu trữ trong điện thoại di động; có thể được sử dụng để khôi phục dữ liệu hoặc sao chép thông tin đến điện thoại mới.

What is a NBF file?

Backup of phone data created with Nokia PC Suite; contains the address book, user settings, and other data stored in the cell phone; can be used to restore data or copy information to a new phone.

Cách mở .NBF file

Để mở file .NBF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBF do người dùng đóng góp.

  • Nokia PC Suite
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • NTI Backup Now
  • Foxit Reader
  • Foxit Reader

Chuyển đổi file .NBF

File .NBF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *