NBH File

? Cách mở file .NBH? Những phần mềm mở file .NBH và sửa file lỗi. Convert Binary NBH file sang định dạng khác.

.NBH File Extension

   
File name NBH File
File Type ROM Update Utility Image File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .NBH là file gì?

NBH là System Files - ROM Update Utility Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

ROM image được sử dụng bởi ROM Update Utility (RUU), một chương trình được sử dụng để cập nhật hình ảnh ROM trên một số điện thoại di động HTC; lưu trữ thông tin hệ thống ở mức độ thấp sử dụng để chạy điện thoại; cũng có thể được cập nhật với htc-flasher, một phiên bản mã nguồn mở của ROM Update Utility.

What is a NBH file?

ROM image used by ROM Update Utility (RUU), a program used for updating the ROM image on some HTC mobile phones; stores low-level system information used to run the phone; can also be updated with htc-flasher, an open source version of the ROM Update Utility.

Cách mở .NBH file

Để mở file .NBH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBH do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • ACDSee Photo Editor
  • ACDSee Photo Editor
  • HD2 Toolkit
  • HD2 Toolkit version

Chuyển đổi file .NBH

File .NBH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *