NBS File

? Cách mở file .NBS? Những phần mềm mở file .NBS và sửa file lỗi. Convert Binary NBS file sang định dạng khác.

.NBS File Extension

   
File name NBS File
File Type 1Minecraft Note Block Studio File
Nhà phát triển David Norgren
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (26 Bình chọn)

File .NBS là file gì?

NBS là Audio Files - 1Minecraft Note Block Studio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi David Norgren.

tập tin một NBS chứa một dự án âm thanh được tạo ra bởi Minecraft Note Khối Studio (NBS), một chương trình của bên thứ ba sử dụng để làm nhạc tùy chỉnh cho Minecraft. Nó lưu trữ "khối lưu ý," đó là nốt nhạc được tổ chức để được phát lại như một bài hát trong trò chơi. NBS còn cả các file chứa siêu dữ liệu về bài hát như tên bài hát, tác giả, và chiều dài.

What is a NBS file?

An NBS file contains an audio project created by Minecraft Note Block Studio (NBS), a third-party program used for making custom music for Minecraft. It stores "note blocks," which are musical notes that are organized to be played back as a song in the game. NBS files also contain metadata about the song, such as the song name, author, and length.

Cách mở .NBS file

Để mở file .NBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBS do người dùng đóng góp.

  • Minecraft Note Block Studio
  • Nero Burning ROM
  • Nero Burning ROM
  • NeroExpress Starter
  • Nero Burning ROM Starter
  • Sigel NameBadges Software
  • Sigel NameBadges Software

Chuyển đổi file .NBS

File .NBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *