NBT File

? Cách mở file .NBT? Những phần mềm mở file .NBT và sửa file lỗi. Convert Binary NBT file sang định dạng khác.

.NBT File Extension

   
File name NBT File
File Type Minecraft Named Binary Tag File
Nhà phát triển Mojang
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (33 Bình chọn)

File .NBT là file gì?

NBT là Game Files - Minecraft Named Binary Tag File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mojang.

định dạng tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Minecraft, một 3D xây dựng thế giới và khám phá trò chơi mở kết thúc; lưu dữ liệu theo định dạng tên Binary Tag (NBT), mà là một định dạng nhị phân đơn giản được phát triển để lưu trữ một lượng lớn dữ liệu nhị phân; sử dụng để lưu trữ thế giới, hoặc cấp, thông tin.

What is a NBT file?

Data file format used by Minecraft, a open-ended 3D world building and exploration game; saves data in the Named Binary Tag (NBT) format, which is a simple binary format developed to store large amounts of binary data; used for storing world, or level, information.

Cách mở .NBT file

Để mở file .NBT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBT do người dùng đóng góp.

  • NEINedit
  • NBTExplorer
  • NBTExplorer
  • NBTEdit
  • MCEdit

Chuyển đổi file .NBT

File .NBT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *